Εκτύπωση
ΑΝΩ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΦΟΥΡΝΟΥ 10.10.07.21ΑΝΩ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΦΟΥΡΝΟΥ 10.10.16.20

ΑΝΩ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΦΟΥΡΝΟΥ 10.10.12.20
Εμφάνιση Μεγάλης Εικόνας


ΑΝΩ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΦΟΥΡΝΟΥ 10.10.12.202950 watt - 230volt

Whirlpool

35,5cm x 34cm